top of page

PRIVATUMAS

 

Andrej Leonov, individualios veiklos pažymėjimas nr. 1005767 bei MB Olibelė,įmonės kodas 304074780 buveinės adresas Gedimino pr. 44, Vilnius (toliau – Šokobelė), įsipareigoja užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą ir jūsų teisių apsaugą jums naudojantis mūsų svetainę ir joje esančiu turiniu. Tam Šokobelė vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

Ši Šokobelė privatumo politika, slapukų naudojimo tvarka ir taisyklės (toliau – Privatumo politika ) aprašo Šokobelė svetainės lankytojų duomenų tvarkymo praktiką. Ji gali būti keičiama ir tobulinama pasikeitus galiojančių teisės aktų nuostatoms, esant programinės įrangos funkcionalumo pokyčiams ar kitomis nenumatytomis aplinkybėmis apie pakeitimus bus pranešama www.sokobele.lt Užsukę į Šokobelė svetainę, pateikę savo asmens duomenis ir papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Jei naudojatės Šokobelė svetaine, vadinasi, jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu jūs nesutinkate su Privatumo politika, jūs neturite teisės naudotis Šokobelė svetaine.

Šia Privatumo politika netaikomas Šokobelė svetainės pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl rekomenduojame atskirai pasidomėti šių tinklalapių privatumu ar taisyklėmis.

Šioje Privatumo politika jūs rasite informaciją apie tai:

-       kokius asmens duomenis tvarko Šokobelė;

-       kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai;

-       kiek laiko Šokobelė saugos Jūsų asmens duomenis;

-       ar Jūsų asmens duomenys bus perduodami kitiems asmenims;

-       kada ir kaip Šokobelė gali tvarkyti nepilnamečių asmens duomenis;

-       kokius slapukus renka, naudoja ir saugo Šokobelė;

-       kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti.

 

Šokobelė tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis vartotojo pateiktu sutikimu. Šokobelė tvarko asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate registruodamiesi mūsų svetaineje ir kurdami savo paskyrą: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, vartotojo prisijungimo vardas, telefono numeris.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Šokobelė tvarko jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

-     kad būtų užtikrintas svetaines funkcionalumas bei  administravimas;

-     laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas ir prašymus;

-     galėtume išsiųsti jūsų nupirktas prekes;

-     siekiant formuoti ir parinkti jums tinkamą reklamą.

 

Saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus. Ilgiau jūsų asmens duomenys gali būti saugomi tik šiais atvejais:

-       kai esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

-       kai jūsų asmens duomenys būtini tam, kad būtų tinkamai išspręstas ginčas ar skundas;

-       jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su klientu, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo kliento padarytus pažeidimus;

-       esant kitokiam specialiam teisės aktuose numatytam pagrindui.

Šie asmens duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Asmens duomenų perdavimas

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, ir įstatymų numatytus atvejus, kai tai pateikti būtina (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui).

Duomenys trečiajai šaliai gali būti perduoti esant išankstiniam jūsų sutikimui.

 

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 14 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 14 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, TODĖL:

-       jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, naudotis mūsų svetaines  esančiomis paslaugomis ir turiniu galite tik tuo atveju, jei Jūsų tėvai (globėjai) dėl to yra davę sutikimą Šokobelė.

 

Slapukai 

Slapukai (angl. Cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterį ar kitą įrenginį, kad tinklalapio administratoriai galėtų atskirti lankytojų kompiuterį ir matyti jų veiklą internete.

Unikalus numeris identifikuoja Jūsų naršyklę kiekvieną kartą Jums apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės Jūsų informacijos (tokios kaip vardas ar adresas). Slapukų visada galima atsisakyti ar juos net išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos.

Naudojant slapukus tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, kad kitas apsilankymas būtų paprastesnis, o pati svetainė – naudingesnė. Slapukai naudojami įvairiais tikslais, pvz., atsiminti vartotojo saugios paieškos nuostatas, rodyti aktualesnius skelbimus, suskaičiuoti, kiek lankytojų apsilanko tinklalapyje, padėti prisiregistruoti naudoti paslaugas ir apsaugoti vartotojo duomenis.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

  • būtinieji techniniai slapukai – būtini svetainės veikimui;

  • funkciniai slapukai – nors ir nėra būtini svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

  • statistiniai slapukai – naudojami svetainės lankytojų statistinei analizei parengti;

  • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

Išjungus būtinuosius slapukus, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų svetainės funkcijų veikimas ar net blokuota prieiga prie svetainės.

 

Kaip slapukai naudojami Šokobelė svetaineje?

Apsilankius mūsų svetaineje, gali būti sukurti tokio tipo slapukai:

         Būtinieji slapukai – slapukai, naudojami vykdant tokias užklausas kaip prisijungimas prie vartotojo paskyros.

 PHPSESSED, linkedin_oauth_7c46fi5ef8eh_crc – galioja TIK naršyklės sesijos metu;

         „Google Analytics“ žymėjimo ir elgsenos slapukai – slapukai, kurie mums pasako, ar Jūs esate lankęsis  Šokobelė svetaineje, ar turite išsaugoję ankstesnių apsilankymų slapukus. Šie slapukai leidžia nustatyti unikalių Šokobelė svetaines lankytojų skaičių ir jų apsilankymo dažnumą. Šie slapukai mums padeda rinkti ir sisteminti statistinę informaciją;

 _autuvc; _atuvs; _gat;  – galioja momentiškai;

_utma; _ga; _gfp_64b; _atuvc – galioja dvejus metus;

_utmz – galioja 6 mėnesius;

_gid  – galioja vieną dieną.

Jūsų teisės 

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

-       sužinoti (būti informuotu), kokius Jūsų asmens duomenis tvarko Šokobelė;

-       susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

-       reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis;

-       reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

-       reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai;

-       reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus;

-       nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu;

-       atšaukti duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai ar slapukams.

Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų pateiksime atsakymą apie atliktus prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti.

Jums pateikus prašymą, susijusį su aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.

Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas Šokobelė turi būti pateikiamas elektroniniu paštu parduotuve@coffee1.lt

Gindami savo pažeistas teises, susijusias su asmens duomenų teisine apsauga, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

bottom of page